Rūta KudžmaitėBaleto mokytoja, choreografė

Vardas, pavardė – Rūta Kudžmaitė

Gimimo data – 1972-02-08 baleto solistų šeimoje.

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – 1990 m baigtas MKČ baleto skyrius, įgyta baleto artisto specialybė.
2007 m. įgytas Teatro magistro kvalifikacinis laipsnis ir choreografo profesinė kvalifikacija.

Darbinė veikla – 1990-2012 m. LNOBT baleto trupės baleto solistė,
Nuo 1997 m. J. Smorygino “Vilniaus baletas” solistė
Nuo 1998 m. A. Cholinos šokio teatro solistė.
2007-2015m. Vilniaus Kolegijos Šokio ir judesio katedros dėstytoja
Nuo 2015m. LMTA Šokio katedros lektorė
Nuo 2017m. NMKČ MM baleto skyriaus mokytoja.

Papildomi įgūdžiai – dalyvauja ir kuria kompozicijas įvairiuose meniniuose projektuose:
2012-06-03 „Kūrybinis impulsas I“. Choreografė. LNOBT.
2014-05-31 „Valsas“, choreografija VI kl. moksleivėms, MKČ baleto skyriaus koncertui. Šokio teatras.
2016-09-16/17 „Lukas“. Judesio kompozijos autorė. Valstybinis Jaunimo teatras.
2016-12-03d. “Baleto atmintis” . Atkurtų Lietuvos choreografų kūrinių koncertas. Projekto koordinatorė. Šokio teatras.
2016-03-18/19d. teisėjavo “Vilniaus jaunųjų baleto solistų konkurse.
Veda meistriškumo pamokas artistams ir semianarus pedagogams.
2017-2018 m meistriškumo pamokos Klaipėdos muzikinio teatro baleto trupės arstistams.
2018 m. kvalifikacijos kėlimo seminarai N. Juškos Vilniaus ir Kauno baleto mokyklos pedagogams.
Kursai. Rūta Kudžmaitė nuolat tobulinasi ir kelia pedagoginę kvalifikaciją. Dalyvauja LMTA, MKČ mokyklos ir LNOBT rengiamuose seminaruose.
2019m. kovo ir liepos mėn. dalyvavo Londone THE ROYAL BALLET SCHOOL, pedagogams organizuojamuose tobulinimosi kursuose.
Įvertinimai. 2007m. R. Kudžmaitė apdovanota asmenine J. Žalkausko premija.

N. Juškos baleto mokykloje dirba nuo – mokyklos įsteigimo 2010 m.baleto pedagoge. Dirba su vyresnio amžiaus vaikais.
Veikla. N. Juškos baleto mokyklos spektaklių režisierė-choreografė:
2013-05-25 „Don Kichoto šalyje“ (1 veiksmas), Teatro Ūkio arena.
2014-06-06 „Pasaka Miegančioji gražuolė“,LNOBT.
2015-06-06 „Don Kichoto šalyje“ (2 veiksmai), LNOBT.
2016-06-04 „Kalėdų pasaka“ . LNOBT
2018-06-05 “Šopeniana”, LNOBT
Baleto koncertų režisierė :
2011-03/04 “Lietuvos baleto žvaigždės”
2017-12-28 “Žėrintis baleto žvaigždžių koncertas”