Loreta PupiuvienėBaleto mokytoja, choreografė

Gimimo data – 1963 07 15 m.

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – 1974-1981m. Kauno J. Naujalio meno mokykla, baleto
skyrius, suteikta baleto artisto kvalifikacija.

Darbinė veikla – 1981-1994 m. – Kauno valstybinis muzikinis teatras, baleto artistės pareigos, per
savo karjerą KVMT sukūrė ne vieną solinį vaidmenį baletuose, operetėse, operose, šoko visuose
teatro repertuaro spektakliuose;
nuo 2006 m. – Lapių pagrindinė mokykla, pradinių klasių šokių mokytoja ir menų būrelio šokių
vadovė.

Papildomi įgūdžiai – 2018 m. suteikta vyriausiojo mokytojo kvalifikacija;
kuria šokio kompozicijas ir dalyvauja įvairiuose respublikiniuose šokio festivaliuose ir
konkursuose;
dalyvauja rengiamuose šokio seminaruose.

N. Juškos baleto mokykloje dirba nuo – 2018 m. baleto mokytoja.