Goda PuleikytėŠiuolaikinio šokio mokytoja, choreografė

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – 2007 m. įgytas Teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir choreografo
profesinė kvalifikacija.
2007 m. baigta Pedagoginių – psichologinių žinių kurso programa.
2009 m. įgytas Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
2011 m. įgyta Vyriausiojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. Specializacija: šiuolaikinis ir istorinis šokis.

Darbinė veikla – 2006 – 2014 m. Kauno choreografijos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui,
šiuolaikinio/istorinio šokio mokytoja.
2006 – 2014 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblio „Ave Vita“ choreografė.
2008 – 2011 m. Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio „Nemunas“ choreografė.
2010 – 2014 m. Kauno tautinių šokių grupės „Ratava“ meno vadovė, choreografė.
2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblio „Ave Vita“ meno vadovė, choreografė.
2019 m. Kauno choreografijos mokyklos šiuolaikinio šokio mokytoja.

Papildomi įgudžiai – dalyvauja konferencijose ir seminaruose:
2007 m. „Naujovės vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio stiliuose“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.
2007 m. „Švedijos šiuolaikinis šokis“, Embassy of Sweden, Vilnius.
2008 m. „Kūrybinių ir aktyvių mokymo metodų taikymas choreografijos pamokoje“, Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras.
2008 m. „Šokio mokymo metodų taikymas atsižvelgiant i mokinių amžių ir gebėjimus“, Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras.
2008 m. „Šiuolaikinis šokis – menas ir metodas“, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
2009 m. „Neformalusis ugdymas- į žmogų orientuoto švietimo link“, Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo
akademija“.
2009 m. „Šokių žanro įvairovė (džiazinis, modernus, charakterinis šokis) ir jų mokymo metodika“, Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras.
2010 m. Šiuolaikinio šokio seminaras „Nustebintas kūnas“, Vyčio Jankausko šokio teatras.
2010 m. Vasaros šokio mokykla 2010. Šiuolaikinio šokio technika/džiazo šokis, Lietuvos šokio informacijos centras.
2010 m. „Šiuolaikinio šokio spektaklio vaikams ir jaunimui kūryba: idėjos ir galimybės“, „DANSEMA“.
2011 m. Šiuolaikinio šokio dėstymas respublikiniame choreografų ir šokio mokytojų teoriniame ir praktiniame
kursuose, Lietuvos liaudies kultūros centras.
2012 m. vestas praktinis užsiėmimas „Istorinis šokis“, seminare pedagogams „Šokio žanrų įvairovė (šiuolaikinis,
modernus, klasikinis, charakterinis, istorinis šokis) ir jų mokymo metodika, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
2012/2014 m. „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“, Lietuvos Edukologijos universitetas.
2013 m. „Neformalusis ugdymas: kūrybiškumo ir verslumo link“, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 2013 m.
„Neformaliojo ugdymo metodų taikymas ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas“, Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras.
2014 m. Vasaros šokio mokykla 2014. Šiuolaikinio šokio technika, Lietuvos šokio informacijos centras.
2018 m. Respublikiniuose choreografų kvalifikacijos tobulinimo kursuose vesti šokių mokymai jaunimo liaudiškų šokių
grupių vadovams.
2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos… “, šokių dienos „Saulės rato ritimai“, asistentė.

N. Juškos baleto mokykloje dirba nuo – 2018 m. šiuolaikinio šokio mokytoja.