Giedrė KurienėAkomponiatorė

Gimimo data – 1973 07 16 m.

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – 1997 m. baigta Lietuvos Muzikos Akademija, įgyta choro
dirigento-vargonininko kvalifikacija;
nuo 2014 m. gegužės 28 d. suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Darbinė veikla – 1994-1997 m. dirbo Kauno Mokytojų švietimo centre chormeistere;
2007-2017 m. dirbo Kauno choreografijos mokykloje klasikinio ir charakterinio šokio
koncertmeistere;
nuo 1998 m. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė;
nuo 2016 m. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos meno vadovė ir renginių organizatorė.

N. Juškos baleto mokykloje dirba nuo – 2017 m. akomponiatore.