Daiva RaškauskienėBaleto mokytoja, choreografė

Gimimo data – 1967 06 09 m.

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – 1977-1985 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklos
baleto skyrius. Suteikta baleto artisto kvalifikacija;
2005-2009 m. Vilniaus muzikos ir teatro akademija. Suteiktas teatro bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir choreografo profesinė kvalifikacija;
Mokytojo atestacijos pažymėjimas A Nr. 016988;
2010 12 29 choreografijos vyriausiojo mokytojo kvalifikacinė kategorija;
Mokytojo atestacijos pažymėjimas A Nr. 034460;
2016 06 21 choreografijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Darbinė veikla – 1985-2006 m. Kauno valstybinis muzikinis teatras, baleto artistės pareigos;
1986-1988 m. Kauno Profsąjungos kultūros rūmų kolektyve „Sonata“- klasikinio šokio mokytoja;
1990-1992 m. Ežerėlio vid. mokykloje – menų būrelyje klasikinio šokio mokytoja;
1997-1998 m. Sporto mokykloje – choreografė;
2006-2017m. Kauno choreografijos mokykloje klasikinio ir charakterinio šokio mokytoja ir
metodininkė;
nuo 2016 m. Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto trupės repetitorė.

Papildomi įgūdžiai – Pedagoginių-psichologinių žinių kursas PP .Nr. 001518, Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras;
specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursai VB-0451, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;
kompiuterinio raštingumo kursai (edukacinė dalis) Nr.775, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;
kompiuterinio raštingumo kursai (technologinė dalis) VK 305, Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras;
specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai VB-0605, Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras.

N. Juškos baleto mokykloje dirba nuo – 2015 m. baleto mokytoja.