Daiva Macijauskaitė – RaibienėAkomponiatorė

Vardas, pavardė – Daiva Macijauskaitė-Raibienė

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – 1997 m. baigė Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos magistrantūrą. Įgijo pianistės, koncertmeisterės, kamerinio ansamblio solistės ir muzikos pedagogės kvalifikaciją.

Darbinė veikla – Ilgametė akompanavimo patirtis klasikinio baleto pamokose, su istrumentalistais ir solistais.
Nuo 2010 m. iki 2017 m. koncertmeisterė ,,Eglės Špokaitės baleto mokykla’’ .

Dirba N. Juškos baleto mokykloje – nuo 2017m. – N.Juškos baleto mokykla.