Asta BrilingienėBaleto mokytoja, choreografė

Gimimo data – 1980 04 16 m.

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – 2016 m. įgytas psichologijos magistro kvalifikacinis
laipsnis VDU; 2006 m. įgytas šokio multiplikatorės sertifikatas Newham Sixth Form koledže,
Londone, Jungtinėje Karalystėje.

Darbinė veikla – 2006-2010 m. dirbo artiste-šokėja Kauno šokio teatre “Aura”;
nuo 2008 m. dirba Kauno choreografijos mokykloje šiuolaikinio šokio, improvizacijos, fizinio
pasirengimo mokytoja;
2014-2016 m. laikotarpyje dalyvavo VšĮ “Socialiniai meno projektai” vykdomame projekte “Šokio
laboratorija”, dirbo su Kauno kartų namų gyventojais (senjorais) ir socialiniais darbuotojais, dirbo
su asociacijos “Kauno Arka” lankytojais (su proto negalia) ir darbuotojais;
nuo 2016 m. dirba Kauno centro poliklinikos Psichikos dienos stacionare, veda šokio judesio
terapijos užsiėmimus.

Papildomi įgūdžiai – dalyvavo patyriminiame šokio-judesio terapijos seminare “Autentiškas
judesys: įkūnyta empatija”;
dalyvavo seminare “Šokio judesio terapijos gama: plotmės ir gelmės”, išklausė mokslinės praktinės
programos kursą;
skaitė pranešimą VDU Socialinių mokslų fakulteto organizuotoje mokslinėje konferencijoje tema
“Šokis ir psichikos sveikata – kas bendro?”;
dalyvavo seminare “Taikomasis šokis žmonėms su specialiaisiais poreikiais”;
Dalyvavo seminare “Šokis sveikatai”. Projekto lektorės dr. J. Elliot ir C. Garvey iš Jungtinės
Karalystės pristatė meninio šokio taikymo metodiką fizinę ir protinę negalią turintiems asmenims;
Seminare „Šokio žanrų įvairovė (šiuolaikinis, modernus, klasikinis, charakterinis, istorinis
šokiai) ir jų mokymo metodika“ choreografijos mokytojams vedė praktinius užsiėmimus:
„Kūrybiniai žaidimai šokio pamokoje“ ir „Šiuolaikinis šokis“;
Dalyvavo seminare „Lietuvių tradiciniai šokiai“ ir patobulino mokymo proceso valdymo
profesinę kompetenciją;
Parengė kvalifikacijos programą „Kūrybingumo ugdymas šokio pamokoje – nuostatos ir
metodai“ ir vedė seminarą choreografijos mokytojams;
Lankė meninę gimnastiką. Nuo 1994 m. buvo Lietuvos meninės gimnastikos rinktinėje, su
meninės gimnastikos grupine programa atstovavo Lietuvai Europos ir Pasaulio
čempionatuose (finalistės).

N. Juškos baleto mokykloje dirba nuo – 2017 m. baleto mokytoja.