Marija Čiapaitė – StankūnėAkomponiatorė

Gimimo data – 1989-10-13

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – 2009m. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija,
fortepijono klasė; 2013m. Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijoje įgijo vargonų atlikimo meno
bakalaurą, taip pat pedagoginę kvalifikaciją; 2015 metais suteiktas koncertmeisterio
specializacijos muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Darbinė veikla – dirbo Kauno sakralinės muzikos mokykloje, Šakių rajono meno mokykloje.

Papildomi igūdžiai – 2014.05.18 Tarptautiniame Ionel Perlea Lied dainų interpretavimo
konkurse laimėta premija

Dirba N.Juškos baleto mokykloje– nuo 2019m. akomponiatore