Larisa KlimovskajaAkomponiatorė

Vardas, pavardė – Larisa Klimovskaja

Gimimo data – 1960.07.03

Išsilavinimas ir suteikta kvalifikacija – baigė Sankt-Peterburgo muzikos pedagogikos aukštesniąją mokyklą,
Nuo 1995.05.29-suteikta muzikos vyresniosios mokytojos kvalifikacijos kategorija.

Darbinė veikla – muzikos mokytoja ir Leningrado N.Krupskajos Kultūros Institūtas-laisvalaikio pedagogė.
Dirbo muzikos.mokyklose,vaikų darželiuose,moksl.rūmuose,baleto studijose..
1991-94m.m. -Šiaulių pedag.institūto koncertmeisterė
1994-2004m.m. -Vilniaus koservatorijos dėstytoja,koncertmeisterė
Nuo 2004m.yra Vilniaus Kolegijos MKTF koncertmeisterė,muzikos konsultantė,ritmikos dėstytoja,kur nuolat dalyvauju daugelyje renginių,koncertų,seminarų..
Daug metų dirbo koncertmeiterystę įvairiems šokių kolektyvams,bei yra Lietuvos Vaikų ir Jaunimo centro šokio kolekt.“Ugnelė“koncertmeisterė.
Š.m. yra pakviesta į Valst.dainų ir šok.ans.“Lietuva“projektą,bei akomponuoja klasikinio šokio pamokose.

Papildomi įgūdžiai – 2007m.- VK Menų fak.šokio pedag.katedros įšleistas L.Klimovskajos leidinys“Mano klasika-choreografijos koncertmeisterio repertuaras.“
Šokio mokytojų Asociacija ir Vilniaus Kolegija įšleido metodinė priemonė šok.mokytojams ir kolektyvų vadovams-DVD plokštelės:
20011m.- DVD“Šokis mokykloje“
2012m.- DVD“Šokis mokykloje 2″
2013m.- DVD“Šokis mokykloje 3”
2017m.- visiemsN.Jūškos bal.ir.š.mokyklos vaikams grojau pavasariniame baleto Gala koncerte.

N.Juškos baleto mokykloje dirba nuo – įkurimo pradžios akomponiatore.